Dezinsekce

Účinná ochrana před škůdci

Co je to dezinsekce?

Dezinsekcí nazýváme obor, který se zabývá metodikou a prostředky hubení škodlivého a obtížného hmyzu a ostatních členovců, přenášející infekce a choroboplodné zárodky.

Dezinsekce se zaměřuje především na synatropní druhy, které žijí v blízkosti člověka.

Dezinsekce má hygienický význam. Zabraňuje přenášení choroboplodných zárodků a infekčních onemocnění.

Jak provádíme dezinsekci?

dezinsekce
 • provádíme jednorázové zásahy i komplexní dezinsekci celých objektů a budov
 • provádíme monitoring škůdců, jejich identifikaci a navrhujeme vhodné postupy hubení
 • používáme moderní aplikační technologii a účinné chemické látky s minimální zátěží pro životní prostředí a organismus člověka
 • sledujeme vznik rezistence na danou chemickou látku a snažíme se o zamezení možného vzniku (rezistence je odolnost hmyzu na určitou chemickou látku)

Kde se hmyz nejčastěji nachází?

 • stravovací zařízení (kuchyně, bufety, jídelny...) - švábi, rusy, mravenci, mouchy
 • zemědělské objekty a provozy - mouchy, čmelík, mravenci
 • školské organizace - mravenci, vosy, blechy, komáři, cvrčci, škvoři
 • obytné domy - mravenec faraon, štěnice, klíšťák, blechy, šváby, rusy
 • ubytovací zařízení - štěnice, mouchy, mravenci, šváby, rusy
 • zdravotnické organizace - švábi, blechy, štěnice, vosy, mravenci, pavouci
 • rodinné domy chaty a chalupy - červotoči, mouchy, blechy, pavouci