Dezinfekce

Účinná ochrana před mikroorganismy

Co je to dezinfekce?

Dezinfekce je soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci.

Dezinfekci můžeme definovat jako ničení a zneškodňování mikroorganismů bakterií, virů a plísní.

Cílem dezinfekce je odstranit patogenní mikroby, kteří by mohli způsobit závažné onemocnění u přítomného jedince.

Proč je nutné zbavovat se plísní včas a efektivně?

dezinfekce
  • je prokázáno, že plísně vylučují těkavé látky, různé aldehydy, ketony a etery, které silně dráždí sliznici dýchacího ústrojí, oči a vyvolávají bolesti hlavy
  • obsahují alergeny, které způsobí alergické a astmatické potíže, zejména u dětí, starších lidí a citlivějších osob
  • při oslabení organismu je plíseň původcem závažných orgánových onemocnění, plísně kůže, nehtů, plicní mykózy a gynekologických onemocnění
  • plísňové toxiny mohou způsobit těžké poruchy jater se smrtelnými následky

Co od nás v rámci dezinfekce můžete očekávat?

  • likvidujeme škodlivé mikroorganismy
  • odstraňujeme plísně
  • provádíme preventivní ochranou dezinfekci
  • provádíme ohniskovou represivní ochranu a zneškodnění choroboplodných zárodků přímo v ohnisku nákazy a zamezení dalšího šíření
  • dezinfekci provádíme dle zákona č. 258/2000 Sb. a platných hygienických norem