Deratizace

Ochrana před škůdci a přenašeči nemocí

Deratizace je proces hubení myší, potkanů, krys a jiných škodlivých obratlovců. Jsou to veškerá opatření, směřující k omezování výskytu škodlivých hlodavců a přenašečů infekčních onemocnění, zejména v bytových prostorech včetně půd a sklepů, v areálech, skladech, výrobnách, kanalizačních sítích a podobně. Patří sem především opatření preventivní, tzv. Řídíme se zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.

Potkani, myši a krysy jsou často přenašeči různých nemocí např. Weilovy žloutenky, původce morulisteriózy, tularemie, salmonelysodokupneumocistózy.

deratizace

Deratizace nejen že omezuje výskyt hlodavců a ochraňuje veřejné zdraví lidí a zvířat, ale také zamezuje hmotným ekonomickým škodám.

Deratizace dle použitých prostředků

  • deratizace mechanická- používají se pasti na myši a jím podobné odchytové pomůcky
  • deratizace chemická - používáme jedy, které se nazývají rodenticidy

Kdy provádět deratizaci?

  • deratizace preventivní - provádí se většinou dvakrát ročně, na jaře a na podzim
  • deratizace represivní - zásah provádíme při zjištění výskytu škůdců, po monitoringu pomocí návnad se v objektu aplikuje cílená nástraha do všech postižených míst

Naše činnost v rámci deratizace

  • likvidujeme škodlivé hlodavce (potkany, krysy, myši, hraboše, hryzce a další škůdce)
  • vypracujeme Vám roční deratizační harmonogram ochrany budov proti hlodavcům
  • provádíme celkovou deratizaci měst a obcí včetně komplexní dokumentace a závěrečné zprávy
  • používáme nejmodernější dostupnou technologii a účinné biocidní přípravky
  • používáme vždy jen minimální nezbytně nutnou dávku přípravku s ohledem na ekologii